מגנטיות


הסבר תופעת המגנט


לא כל חומר נמשך למגנט. למעשה, רוב החומרים אינם מושפעים מכוח המגנט, כגון: זכוכית, עץ, פלסטיק, בד וכו'. גם במשפחת המתכות רק חומרים מעטים נמשכים למגנט והם ברזל רך, פלדה (שהיא סגסוגת של ברזל עם פחם) ובמידה פחותה יותר גם ניקל וקובלט. החומרים הנמשכים למגנט נקראים חומרי ברי-מגנוט (או פרומגנטיים), כי הם בעצמם יכולים להיהפך למגנט.

למשל, ניקח מגנט ונתלה ממנו סיכת פלדה קטנה. הסיכה הופכת להיות בעלת חומר מגנוט משל עצמה וניתן (אם הכוח המגנטי חזק מספיק) לתלות מהקצה שלה סיכה נוספת.

סיכות ממוגנטות ממגנט


עופרות הברזל בעלות תכונות המגנוט נמצאות, כאמור, באופן טבעי בטבע. אך ניתן ליצור מגנט באופן מלאכותי שעוצמת כוח משיכתו אף גדולה יותר מהמגנט הטבעי. פעולת הפיכת חומר לא ממגנט לחומר ממגנט נקראת מגנוט. לא ניתן למגנט כל חומר בטבע, אלא רק החומרים ברי-מגנוט שציינו אותם קודם.

קיימות שתי שיטות מגנוט שונות. שיטה אחת היא בעזרת מגנט קיים אחר. ניקח מוט מחומר בר-המגנוט ברזל ונעביר עליו שוב ושוב את המגנט הקיים. יש להקפיד שהעברה תעשה תמיד תוך שמירה שאותו צד של המגנט הקיים יועבר באותו הכיוון על פני המוט.

בשיטה זו מעבר המגנט בכל פעם מפעיל כוח מגנטי על הדו-קטבים הזעירים שבחומר בר-המגנוט ומסובב אותם במקומם סביב צירם כך שכולם, שהיו קודם במצב של ערבוביה, יפנו כעת את קוטביהם לאותו צד.

מגנוט ברזל רך בעזרת שיטת העברה


כאשר היו הדו-קטבים שבחומר בר-המגנוט במצב של ערבוביה התבטל כוחם המגנטי אחד על-ידי האחר. סידורם מחדש, כך שיפנו כולם לאותו כיוון, שינה מצב זה והפך את החומר בר-המגנוט למגנט.

בברזל רך ניתן לסובב את הדו-קטבים שבו בקלות יחסית, וכך לקבל ממנו מגנט. אך מכיוון שתנועת הדו-קטבים היא קלה מאבד הברזל הרך את תכונתו המגנטית תוך זמן מה, בייחוד אם מנערים אותו פיזית מצד לצד, מכים בו ואו מחממים אותו.

בפלדה תנועת הדו-קטבים היא קשה להשגה, לכן קשה יותר להקנות לפלדה את תכונת המגנוט. אך מרגע שזו ניתנה לו היא יציבה וקבועה.

שיטה נוספת להקניית תכונת מגנט לחומר בר-מגנוט היא בעזרת תופעת החשמל, אך בה נדון רק מאוחר יותר בחלק הדן באלקטרומגנט.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | מגנטיות : מבוא | קוטביות הכוח המגנטי | טבעם של הקטבים המגנטיים | הסבר תופעת המגנט | חוק קולון עבור מגנטים | כיוון קווי הכוח המגנטי | השדה המגנטי | סיכום ]