מגנטיות


טבעם של הקטבים המגנטיים


בפרק הקודם הכרנו בעובדה שלמגנט יש שני קטבים מגנטיים שניתן להבדיל ביניהם. קוטב אחד נקרא קוטב מגנטי צפוני, כי הוא נמשך לכיוון הקוטב הצפוני של כדוה"א וסימנו N. קוטב שני נקרא קוטב מגנטי דרומי, כי הוא נמשך לכיוון הקוטב הדרומי של כדוה"א וסימנו S.

קטביו של המגנט


המגנט עצמו יכול להיות ישר, בצורת פרסה או מפוסל בכל צורה אחרת, אך תמיד יהיו בו שני סוגי הקטבים. הקוטב יכול להיות מפוצל לשני אזורים (או יותר) בגוף מגנט, למשל, כמו במגנט בצורת Y, אך תמיד ימצאו בו שני סוגי הקטבים. לא נוכל למצוא מגנט המכיל רק קוטב (או קטבים) מסוג אחד בלבד.

החומרים בטבע המושפעים מכוח המגנט הם או מגנטים בפני עצמם או חומרים ברי-מגנוט (פרומגנטיים בלעז). חומרים ברי-מגנוט הם חומרים אשר ניתן, כפי שנראה בהמשך, להפוך אותם למגנט או להקנות להם זמנית את תכונות המגנט. אף שהם אינם מגנטיים בפני עצמם, נמשכים החומרים ברי-המגנוט, כמו נסורת ברזל למשל, הן לקוטב שסימנו N והן לקוטב שסימנו S של המגנט במידה שווה.

נסורת ברזל נמשכת למגנט פרסה


אך אם ניקח שני מגנטים ונקרב קצה אחד של המגנט אל עבר קצהו של המגנט השני נקבל שבסידורים מסוימים שני הקצוות (או שני הקטבים) דוחים זה את זה בכוח רב ובסידורים אחרים הם מושכים אחד את השני בכוח רב. אחרי מספר ניסיונות קטן נוכל להגיע מהר מאוד למסקנה הבאה:

קטבים מגנטיים בעלי סימון זהה (שני קטבי N או שני קטבי S) דוחים זה את זה, לעומת זאת שני קטבים מגנטיים בעלי סימון שונה (האחד קוטב N והשני קוטב S או להיפך) מושכים זה את זה. נשים-לב שחוקי כוחות הדחייה והמשיכה המגנטיים זהים לחוקי כוחות הדחייה והמשיכה של מטענים חשמליים.

כוחות הדחייה והמשיכה של מגנטים


אם ניקח מוט מגנט ונשבור אותו לשני חלקים, אז כל אחד מהמוטות החדשים יהיה מגנט בפני עצמו ובעל שני קטבים שונים כמובן. ניתן להמשיך ולשבור כל אחד מהמוטות שוב ושוב ותמיד יתקבלו מגנטים חדשים בעלי שני קטבים שונים חדשים (בעוצמה הולכת ופוחתת). כפי שציינו כבר, לא נוכל למצוא או ליצור מגנט בעל סוג קוטב אחד בלבד. ניתן להמשיך בפעולה זו עד לקבלת פיסת חומר מאוד זעירה, אבל כזו שהיא עדיין בעלת תכונות המגנט ובעלת שני קטבים מגנטיים הופכיים. פיסת מגנט זעירה ביותר זו נקראת דו-קוטב או דיפול (dipole) בלעז.

שבירת מגנט למגנטים קטנים


נסכם שבפרק זה למדנו ששני קטבי מגנט שווי-סימן מפעילים כוח דחייה מגנטי זה כלפי זה, אך שני קטבי מגנט שוני סימן מפעילים כוח משיכה מגנטי זה כלפי זה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | מגנטיות : מבוא | קוטביות הכוח המגנטי | טבעם של הקטבים המגנטיים | הסבר תופעת המגנט | חוק קולון עבור מגנטים | כיוון קווי הכוח המגנטי | השדה המגנטי | סיכום ]