דואליות החומר


סיכום

בחלק זה למדנו על דואליות החומר ועל עיקרון אי-הוודאות הנכללים יחד עם מושג קוונטות האנרגיה בתורה הפיזיקאלית החדשה – מכאניקת הקוונטים.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• לפי דה-ברויי לכל חומר יש אורך גל המאפיין אותו והנותן לו תכונות גליות. אורך הגל של החומר ניתן לחישוב בעזרת המשוואה,

λ = h / P

• עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג גורס שלא ניתן לדעת בו-זמנית בוודאות את מיקומו של החלקיק ואת התנע שלו (מהירותו). הדיוק מוגבל לפי,

Δx ‧ Δp > ℏ / 2

• עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג חל גם על הקשר שבין אנרגיה וזמן,

ΔE ‧ Δt > ℏ / 2

• המודל הקוואנטי למבנה האטום גורס שהאלקטרונים מתקיימים סביב הגרעין כפונקצית גל הסתברותית

• מכאניקת הקוונטים היא תורה פיזיקאלית חדשה שפותחה בתחילת המאה העשרים ובבסיסה העיקרון שמנות האנרגיה נמדדות במנות בדידות ולא באופן רציף

• עיקרון ההתאמה של בוהר גורס שבתנאים מסוימים מכאניקת הקוונטים והמכאניקה של ניוטון נותנות את אותן תוצאות חישוב

• עיקרון ההשלמה של בוהר גורס שהתכונות החלקיקיות והתכונות הגליות של האור משלימות זו את זו ושתיהן מספקות תיאור שונה של אותו מצב קוונטי. בהתאם למערך הניסוי יתגלו התכונות המתאימות של האור

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - דואליות החומר : גלי דה ברויי | עקרון אי-הוודאות | המודל הקוונטי למבנה האטום | מכאניקת הקוונטים | המודל הקוונטי-הסתברותי של אור וחלקיקים | עקרונות ההשלמה וההתאמה של בוהר | סיכום ]