התפרקות רדיואקטיבית


סדרות רדיואקטיביות


היסוד שלו המספר האטומי Z הגדול ביותר בטבלה המחזורית ושהינו עדיין בעל גרעין יציב הוא היסוד ביסמוט שסימנו BI ולו 83 פרוטונים בגרעין. מהיסוד הקודם לו, שהינו עופרת והלאה נמצאים איזוטופים רדיואקטיביים שאת כולם ניתן לשייך לאחת מתוך ארבע סדרות רדיואקטיביות.

סדרה רדיואקטיבית היא רצף של התפרקויות המתחילות מהתפרקות גרעין אב אחד ראשון לגרעין בת המתפרק בעצמו לגרעין בת אחר וכך הלאה.

בכל התפרקות נפלטת קרינת אלפא או קרינת בטא. קרינת אלפא מפחיתה ארבע ממספר המסה A של הגרעין בעוד שקרינת בטא אינה משנה אותה. מכיוון שמספר המסה פוחת בארבע אז הרי שכל האיזוטופים שגרעיניהם בעלי הפרש שהינו מספר שהוא כפולה כלשהי של ארבע ימצא באותה סדרה רדיואקטיבית שמקורה באב אחד ראשון.

מכאן נקבל שקיימות ארבע סדרות רדיואקטיביות שלכל אחת מהן אב אחד ראשון. כל שאר האיזוטופים הרדיואקטיביים (החל מיסוד 82 והלאה) משתייכים לאחת מהסדרות הללו. ההפרש במספר המסה של כל איזוטופ השייך לסדרה רדיואקטיבית מסוימת לבין מספר המסה של האב באותה סדרה הוא 4n (n הוא מספר טבעי שלם).

ארבע הסדרות נקראות על שם האיזוטופ שהינו האב הראשון של הסדרה: תוריום, נפטוניום, אורניום ואקטיניום. בטבלה הבאה מרוכזים נתונים שונים עבור כל סדרה:

שם הסדרה
גרעין האב
מספר המסה
גרעין הבת האחרונה
(גרעין יציב סופי)
תוריום
90Th232
4n
82Pb208
נפטוניום
93Np237
4n+1
83Bi209
אורניום
92U238
4n+2
82Pb206
אקטיניום
92U235
4n+3
82Pb207

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - התפרקות רדיואקטיבית : גילוי הקרינה הרדיואקטיבית | סוגי קרינה רדיואקטיבית | קצב התפרקות רדיואקטיבית | תיארוך בעזרת התפרקות רדיואקטיבית | תהליכים גרעיניים נוספים | סדרות רדיואקטיביות | שימושי רדיואקטיביות וסכנות הקרינה | גלאי קרינה רדיואקטיבית | סיכום ]