מבנה גרעין האטום


איזוטופ


מספר הפרוטונים שבגרעין האטום של כל יסוד הוא קבוע והוא המספר האטומי של היסוד. לעומת זאת, מספר הניוטרונים שבגרעין אינו חייב להיות קבוע ואינו חייב להיות זהה למספר הפרוטונים שבו.

אטום של יסוד טבע מסוים שבו מספר הניוטרונים שבגרעינו שונה ממספר הפרוטונים שבו נקרא איזוטופ של אותו יסוד. מקור המילה איזוטופ הוא מיוונית: איזוס (שווה) וטופוס (מקום), כלומר, כל האיזוטופים של יסוד מסוים נמצאים בטבלה המחזורית במקום שווה או במילים אחרות באותו המקום של היסוד אליו הם שייכים.

האיזוטופ הוא צורה נוספת של אותו יסוד. האיזוטופ יכול להימצא בטבע באופן טבעי או להיות מיוצר באופן מלאכותי. מבחינת התכונות הכימיות האיזוטופ די זהה ליסוד עצמו. מבחינת התכונות הפיזיות קיים שוני בין האיזוטופ ליסוד, שבעזרתו ניתן להפריד בין השניים בעזרת תהליך פיזי כלשהו.

גם את האיזוטופים ניתן לייצג בעזרת המספר האטומי שלהם יחד עם מספר המסה שלהם. במקרה של איזוטופים מספר המסה הוא בהכרח אינו כפולה של שניים של המספר האטומי.

עוד על האופי של האיזוטופים נלמד בהמשך.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - פיזיקה גרעינית | פיזיקה גרעינית - מבנה גרעין האטום : גדלים במבנה האטום | אופיו החשמלי של אטום | מספר אטומי | מספר מסה | איזוטופ | סיכום ]