המודל הגלי של האור


השפעת האטמוספרה על קרינת גלי הרדיו

הקרינה האלקטרומגנטית מאפשרת לשלוח מידע חשמלי באופן אלחוטי. עובדה זו מנוצלת בתחום תדרי גלי הרדיו לשתי מטרות עיקריות: שידורי גל רדיו בטווח קצר ושידורי גל בטווח בינוני וארוך. שידורי גל רדיו בטווח קצר מנוצלים, למשל, בהפעלה של מכשיר שלט רחוק, בצעצוע מכשיר קשר וכו'. שידורי גל רדיו בטווח ארוך מנוצלים, למשל, לשידורי רדיו וטלוויזיה, לתקשורת טלפונית ועוד.

שידורי גל רדיו בטווח הקצר מתבצעים סמוך לפני השטח, באופן ישיר ובקו ישיר בין המשדר למקלט.

שידורי גל רדיו בטווח הבינוני והארוך מתבצעים גם באופן ישיר וגם באופן עקיף. שידור וקליטה באופן עקיף מתבצע בעזרת האטמוספרה. כאשר גלי הרדיו המשודרים בזווית עולה הם פוגעים בשכבת היונוספרה שבאטמוספרה. בעת פגיעתם בשכבה זו הם חלק מהם נשבר במעברו הלאה וחלק מהם מוחזר. החלק המוחזר יורד בזווית הפגיעה מטה ומגיע למקלט שיכול להימצא מעבר להרים ואף מעבר לקו האופק.

האטמוספרה אינה אחידה כלל וכלל בתכונותיה, כמו הרכב הגזים, טמפרטורה, לחץ האוויר ועוד. היא משתנה בהתאם לגובה, בהתאם למיקום גיאוגרפי ואפילו בהתאם לזמן תוך יצירת הבדלים בין שעות יום ושעות לילה. מסיבה זו ההחזרה של גלי הרדיו וקליטת האות במקלט אינה תמיד באותה איכות.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - המודל הגלי של האור : ניסוי תומאס יאנג | סריג של m סדקים | האור כגל אלקטרומגנטי | ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים | השפעת האטמוספרה על קרינת גלי רדיו | הקרינה הקוסמית וקרינת השמש | קיטוב אור | תוצא דופלר | סיכום ]