נגישות
headline
[an error occurred while processing this directive] 
מגנטיות

מגנטיות


תופעת המגנטיות מתבטאת בכוח המגנטי שמפעיל המגנט על חומרים ברי-מגנוט הנמצאים בסביבתו הקרובה. כפי שנראה בהמשך תופעה זו קשורה בתופעת החשמל אשר הכוח החשמלי נמצא בבסיסה.
[ מבוא | קוטביות הכוח המגנטי | טבעם של הקטבים המגנטיים | הסבר תופעת המגנט | חוק קולון עבור מגנטים | כיוון קווי הכוח המגנטי | השדה המגנטי | סיכום ]

השדה האלקטרומגנטי (חלק א)


את השפעת הכוח המגנטי ניתן להמחיש ולמפות בעזרת השדה האלקטרומגנטי. המונח השדה האלקטרומגנטי מבטא את הקשר המיוחד הקיים בין השדה החשמלי ובין השדה המגנטי.
[ מבוא | כיוון השדה המגנטי | השדה המגנטי כגודל ווקטורי | עוצמת השדה המגנטי | כוח לורנץ | כוח לורנץ הפועל על חלקיק טעון | כוח לורנץ ושימושיו על חלקיק טעון | כוח לורנץ הפועל על תיל נושא זרם | סיכום ]

השדה האלקטרומגנטי (חלק ב)


בחלק זה נמשיך לחקור את השדה האלקטרומגנטי ונמצא את השדה האלקטרומגנטי הנוצר בקרבת גופים שונים. נסיים במתן הסבר מדעי לקשר שבין תופעת המגנטיות לתופעת החשמל.
[ שטף מגנטי | חוק אמפר | חוק ביו-סבר | השדה המגנטי של תילים שונים | ההגדרה של יחידת הזרם - אמפר | הקשר בין מגנט קבוע למטען חשמלי נע | סיכום ]

המעגל המגנטי


תופעת המגנטיות קשורה לתופעת החשמל ואף ניתנת להקבלה לה. את השטף המגנטי ניתן להקביל לזרם חשמלי וכך לתרגם מבנה של חומר מגנטי בו זורם שטף מגנטי למעגל מגנטי בו מתקיימים חוקי קירכהוף המוכרים מהמעגל החשמלי.
[ חלחלות מגנטית | המעגל המגנטי | עוצמת השדה המגנטי | עקומת המגנוט ולולאת המגנוט | חוקי קירכהוף במעגל המגנטי | זרמי מערבולת | סיכום ]

השראה אלקטרומגנטית


כפי שראינו, זרם חשמל יוצר סביבו שדה המגנטי. הקשר בין השניים מתקיים גם בכיוון ההפוך: שינוי בזרימה של השטף המגנטי גורמת לעירור או להשראה של זרם חשמלי במוליך חשמלי הנמצא בקרבתה - זוהי ההשראה האלקטרומגנטית.
[ מבוא | כא"מ מושרה וזרם מושרה | חוק ההשראה של פרדיי | חוק לנץ | השראה עצמית | אופיו של משרן במעגל החשמלי | האנרגיה האגורה במשרן | סיכום ]

זרם חילופין


את תופעת ההשראה אלקטרומגנטית ניתן לנצל על מנת לעורר זרם חשמלי באופן מחזורי בעזרת שינוי מחזורי בעוצמת השטף המגנטי. את השינוי המחזורי בעוצמת השטף המגנטי ניתן להשיג בעזרת הנעה מכאנית. הזרם המתקבל בדרך זו הוא זרם חילופין.
[ מבוא | מנוע זרם ישר | הכא"מ המושרה בלולאה מסתובבת | מחולל | אלקטרומגנט | שנאי | הולכת חשמל לצרכנים רחוקים | סיכום ]

מעגל זרם חילופין


בזרם החילופין ניתן להשתמש במעגל חשמלי הכולל מלבד נגד גם קבל ומשרן ול"שחק" בהעברת אנרגיה חשמלית מהקבל למשרן. זהו מעגל זרם חילופין בסיסי וכפי שנראה מאוחר יותר מעגלים מסוג זה הם שימושיים מאוד.
[ מבוא | האות הסינוסאידלי | נגד במעגל זרם חילופין | הקבל במעגל זרם חילופין | המשרן במעגל זרם חילופין | חיבור משרנים | מעגל RLC טורי | מעגל RLC מקבילי | סיכום ]

ההספק החשמלי במעגל זרם חילופין


צורתו של האות החשמלי במעגל זרם חילופין והפרש הפאזה הקיים בין המתח לזרם מכתיבים את חישוב ההספק החשמלי המתבזבז במעגל ואת מידת נצילותו המאופיינים על-ידי גורם ההספק החשמלי של המעגל.
[ היעילות של זרם חילופין | גורם ההספק | ההספק במעגל קיבולי טהור | ההספק במעגל השראותי טהור | העברת הספק מרבי לעומס | המשמעות של גורם ההספק | תיקון גורם ההספק | סיכום ]

מעגל תהודה וגלים אלקטרומגנטיים


האות האלקטרומגנטי הנוצר במעגל זרם חילופין הוא בעל תכונות של גל פיזיקאלי. את הגל האלקטרוגנטי ניתן לשדר מתוך המעגל החשמלי בעזרת אנטנה ולקלוט במעגל אחר.
[ תנודות חשמליות | גלים אלקטרומגנטיים | תהודה חשמלית | גורם איכות Q | סיכום ]