נגישות
headline
[an error occurred while processing this directive] 
פיזיקה גרעינית

מבנה גרעין האטום


בעולם האטומי הגדלים והיחסים ביניהם הם שונים מאוד מכל קנה מידה אחר שאנו מכירים מחיי היומיום. בחלק זה נקבל תחושה של קנה המידה בעולם זה ונכיר מושגים שימושיים בהם נשתמש בהמשך.
[ גדלים במבנה האטום | אופיו החשמלי של האטום | מספר אטומי | מספר מסה | איזוטופ | סיכום ]

כוחות, מסה ואנרגית קשר


בעולם התת-אטומי באים לידי ביטוי כוחות הגרעין הפועלים רק לטווח קצר. הכוח הגרעיני (החזק) מאפשר את קיום מבנה הגרעין ויציבותו. כוח זה גם מקנה לגרעין את אנרגיית הקשר החבויה בו.
[ כוח גרעיני חזק וכוח גרעיני חלש | פחת מסה | יחידת מסה אטומית | ייצוג מסת האטום ביחידות אנרגיה | אנרגיית הקשר הגרעינית | מודלים של הגרעין | סיכום ]

התפרקות רדיואקטיבית


גרעינים בעלי מבנה לא יציב נוטים להתפרק עם הזמן ותוך כדי התפרקותם לפלוט קרינה הנקראת קרינה רדיואקטיבית. בחלק זה נדון בתופעת הקרינה הרדיואקטיבית, ננתח אותה, נבחן את שימושיה ואת הסכנות הגלומות בה.
[ גילוי הקרינה הרדיואקטיבית | סוגי הקרינה הרדיואקטיבית | קצב התפרקות רדיואקטיבית | תיארוך בעזרת התפרקות רדיואקטיבית | תהליכים גרעיניים נוספים | סדרות רדיואקטיביות | שימושי רדיואקטיביות וסכנות הקרינה | גלאי קרינה רדיואקטיבית | סיכום ]

תהליכים גרעיניים מלאכותיים


את אנרגיית הקשר הכלואה באטום ניתן לשחרר באופן מלאכותי בתהליך הנקרא תהליך ביקוע של הגרעין. האנרגיה הנפלטת יכולה להיות הרסנית כבפצצת אטום או יעילה לשימוש כבכור גרעיני חשמלי. תהליך הפוך לביקוע הגרעיני הוא תהליך מיזוג גרעיני שגם בו נפלטת אנרגיה שניתן לנצלה.
[ ביקוע גרעין האטום | תגובת שרשרת גרעינית | פצצת אטום וכור גרעיני | מיזוג גרעיני | תהליך תרמו-גרעיני בכוכב | סיכום ]

חלקיקים אלמנטאריים והמודל הסטנדרטי


הפרוטונים והניוטרונים עצמם מורכבים מחלקיקים קטנים יותר. בחלק זה נבחן את החלקיקים האלמנטאריי, על הקשרים ביניהם ועל התיאוריה החדשה הכוללת אותם - המודל הסטנדרטי.
[ קווארקים | לפטונים | פרמיונים ובוזונים | כרומודינאמיות קוונטית | המודל הסטנדרטי | סיכום ]