נגישות
headline
[an error occurred while processing this directive] 
קרינה וחומר

המודל החלקיקי של האור


האור מהו? שאלה זו העסיקה פיזיקאים ואנשי מדע רבים. ניוטון היה הראשון שניסח מודל לתופעת האור בו הסביר כי האור עשוי מחלקיקים קטנטנטים. על המודל החלקיקי של האור של ניוטון נלמד בחלק זה.
[ תופעת האור | הגדרת המודל החלקיקי | הצדקת המודל החלקיקי | התערערות המודל החלקיקי | סיכום ]

גלים ותכונותיהם


עם התערערות המודל החלקיקי של האור צברה האהדה התיאוריה שלפי האור הוא גל. לפני שנלמד על המודל הגלי של האור נלמד קודם מהו גל ומהן תכונותיו המאפיינות אותו.
[ מהו גל | גל רוחב וגל אורך | גל חד-מימדי | גל מחזורי הרמוני | גל מים דו-מימדי - החזרה ושבירה | גל מים דו-מימדי - עקיפה ועיקרון הויגנס | גל מים דו-מימדי - התאבכות | גל מים דו-מימדי - ניתוח מתמטי | סיכום ]

המודל הגלי של האור


גילוי תופעת העקיפה וההתאבכות באור האיצו את הקבלה של המודל הגלי של האור. האור הנראה הוא רק תחום תדרים צר בתוך ספקטרום התדרים של הקרינה האלקטרומגנטית. בחלק זה נלמד על הקרינה האלקטרומגנטית, תכונותיה ושימושיה.
[ ניסוי תומאס יאנג | סריג של m סדקים | האור כגל אלקטרומגנטי | ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים | השפעת האטמוספרה על קרינת גלי רדיו | הקרינה הקוסמית וקרינת השמש | קיטוב אור | תוצא דופלר | סיכום ]

המודל הדואלי של האור


התופעות חדשות שהתגלו הקשורות באור ובקרינה , שהן קרינת גוף שחור והאפקט הפוטואלקטרי, אילצו את הפיזיקאים לחזור למודל החלקיקי ולשלבו יחד עם המודל הגלי במושג חדש הנקרא הדואליות של האור ושל קרינה אלקטרומגנטית בכלל.
[ קרינת X | קרינת גוף שחור | חידת הקטסטרופה של האולטרא-סגול | קבוע פלאנק וקוונטת אנרגיה | חידת האפקט הפוטואלקטרי | פתרון האפקט הפוטואלקטרי | אפקט קומפטון | המודל הדואלי של קרינה אלקטרומגנטית | סיכום ]

מודלים קלאסיים למבנה האטום


עוד בימי יוון העתיקה נעשה ניסיון להבין ממה מורכב כל החומר שסובב אותנו. האטום הוגדר כאבן הבניין הבסיסית של כל חומר. אך ממה הוא בנוי בעצמו? כמענה לשאלה זו פותחו מודלים שונים למבנה האטום ועליהם נלמד בחלק זה.
[ ספקטרום הפליטה של אטום מימן | מודל האטום של דלטון | מודל האטום של תומסון | המטען הסגולי של האלקטרון | ניסוי מיליקן | ניסוי ראתרפורד | מודל האטום של ראתרפורד | סיכום ]

מודל אטום המימן של בוהר


שימוש במושג מנות האנרגיה של פלאנק לתוך מבנה האטום הוא זה שאפשר לנילס בוהר לפתח מודל חדש למבנה האטום שבו ניתן להסביר גם את ספקטרום הקרינה הבדידה הנפלטת מגזים מעוררים חשמלית וגם להסביר כיצד נמנע מהאטום מלקרוס לתוך עצמו.
[ קוונטיזציה במבנה האטום | רמות האנרגיה באטום | ספקטרום פליטה וספקטרום פליטה | הצלחת מודל האטום של בוהר | ניסוי פרנק-הרץ | ספין | עיקרון האיסור של פאולי | סיכום ]

דואליות החומר


כל הגילויים החדשים שהתגלו בתחילת המאה העשרים, כמו הדואליות של החומר, עיקרון אי-הוודאות וכמובן גם מנות האנרגיה הבדידות... כל אלו הולידו תורה פיזיקאלית חדשה ומהפכנית - מכאניקת הקוונטים.
[ גלי דה ברויי | עיקרון אי-הוודאות | המודל הקוונטי למבנה האטום | מכאניקת הקוונטים | המודל הקוונטי-הסתברותי של אור וחלקיקים | עיקרונות ההשלמה וההתאמה של בוהר | סיכום ]