פוטנציאל חשמלי ומתח חשמלי


משטחים שווי פוטנציאל


בפרק הקודם למדנו על מושג המתח החשמלי. המתח החשמלי מגדיר את ההפרש בפוטנציאל החשמלי השורר בין שתי נקודות בתוך השדה החשמלי. אבל ישנן נקודות בתוך השדה החשמלי שהפוטנציאל החשמלי בהן שווה, כלומר, המתח החשמלי השורר ביניהן הוא אפס.

אוסף הנקודות שבהן פוטנציאל חשמלי זהה יוצר משטח הנקרא משטח שווה פוטנציאל.

במקרה של מטען נקודתי Q המשטחים שווי הפוטנציאל הם מעטפות כדוריות העוטפות אותו כשהוא במרכזן.

משטחים שווי פוטנציאל סביב מטען נקודתי


קל לדמיין כיצד נראים משטחים אלו גם במקרה של גוף טעון בעל מבנה סימטרי. למשל, עבור גוף כדורי הטעון חשמלית המשטחים שווי הפוטנציאל הינם מעטפות כדוריות העוטפות אותו סביב מרכזו:

משטחים שווי פוטנציאל סביב מטען כדורי


שתי דוגמאות פשוטות אלו ממחישות את הקשר הקיים בין הפוטנציאל החשמלי ובין השדה החשמלי.

בפרקים הבאים נלמד יותר על קשר זה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | הפוטנציאל החשמלי והמתח החשמלי : אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פוטנציאל חשמלי | מתח חשמלי | משטחים שווי פוטנציאל | הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי | מתח חשמלי בתוך שדה חשמלי אחיד | הפוטנציאל החשמלי שיוצרים גופים שונים | סיכום ]